"Mou tvář tepali sjetí andělé

neschopni pochopit pozemskou krásu

klouzali se na Dalího vousu- Jak bylo to veselé!

Teď pracují u potravního pásu."

čtvrtek 22. března 2012

Rudá /Red

Cz
Rudé potoky stékaly z vlasů po nahém těle a mísily se s vodou. Scéna jak z hororu byla určená jen zeleným očím, které červeň rozzářila-Nikomu jinému nebyl pohled na barvou zakrvácenou kůži dovolen. Ani koutkem zavřeného oka.
 Rudé rty s příchutí perníku  málem okusily chuť barev, ale naštěstí jediné, co zavánělo jedem byly samotné vlasy. Setkaly se s tupým ostřím nůžek. Roztřepené rudé prameny se  náhle objevily na podlaze. Bezvládné, připomínaly jiskřičky ohně polité jahodovou polevou.
Fialová žirafa se zamyslela. Co když její přátelství skončí stejně jako rudé vlasy? Mrtvé na podlaze. Neukápne však ani jedna slza příchuti Fernetu. Pouze zavře obě oči a pod dlouhými řasami se zrodí absolutní svoboda.Na světě je tolik lidí mužského rodu toužících po žirafíných dotecích a citech. Ona je však jak kus ledu.

En
 As the red streams were flowing down over the naked body, they mixed with water. This horror alike scene was meant only for the green eyes which were ablazed by the redness. No one else was permitted to look on the skin stained with dye, not even by a corner of a closed eye.
Red lips with ginger bread flavour nearly tasted the taste of the colours, fortunately  the only thing with poisonous smell was the hair. They met the blunt edge of  the red  scissors. The split streams appeared on the floor. Lifelless,they looked like fire flashes in a strawberry topping.
The violet girrafe was thinking. What if their friendship would end up like the red hair? Dead on the floor.  But there won´t drop  a single tear with the fernet flavour .  She¨ll only close both her eyes and underneath the long eyelashes the absolute freedom will be born. there is so many people of male gendre on this world, craving for the giraffe´s touches and feelings. However, she is a piece of ice,

Žádné komentáře:

Okomentovat