"Mou tvář tepali sjetí andělé

neschopni pochopit pozemskou krásu

klouzali se na Dalího vousu- Jak bylo to veselé!

Teď pracují u potravního pásu."

pátek 9. března 2012

rozteklé přátelství / Melted friendship

CZ:
Pozoruji západ slunce označující novou éru. Už nikdy nic nebude tak jak dřív- tučňáci migrují na sever, protože jim došel citrónový sníh. Byla to krásná doba  citu rozpuštěného v horké chemikálii, hřála mne  u srdce. Teď  však jen mrazí.  Naše srdce jsou chladná tak, že by mohla tučňákům vrátit naději. A já přestávám věřit na jejich posmrtný život.  Jakmile sníh roztaje, nemůžeme jej znovu zmrazit. A znovuzmražená zmrzlina není tak dobrá, jako ta původní.
 A tak nám dalo přátelství sbohem, odešlo pryč do věčných lovišť, kam odchází zkrachovalé existence. Své slzy odevzdávám moři, následuji červený pramínek vlasů a krásnou Hathor s olivovou pletí. Ne, ty rozhodně nejsou rozpustnou kávou! Jsou trvanlivější než mléko, krásnější než trójská Helena, jejich city čistější než panenské.  Uvolňují provazy obtočené kolem mého těla, jež mne svazovaly v podobě deprese. Konečně zas mohu dýchat,  nemusím se tvářit jako Mona Lisa před falešnými přáteli. Je konec tekoucímu citu!

En:
Watching the sunset which brings the new era. Things will never be the same- penguins are migrating to the north because they are out of the  lemon snow. It was really beautiful time of the feeling dissolved in  a hot chemical, it warmed me close to my heart.  Now, it´s just freezing. Our hearts are so cold that they could bring the new hope to the penguins. And I don´t believe in their after life anymore. When the snow melts down, it can never be frozen again. And If you re-freeze an ice cream, it is never so tasty as before.

So the friendship said good-bye, it is gone to the land  where only bust existences come. I´m giving my tears to the ocean, since that time I´m gonna follow only the strand of red hair and beautiful Hathor with olive skin.  No, they definitely aren´t like an instant coffe!  They are  much more durable than milk, more beautiful than Helen of Troy, their feelings are purer than virginity.  They helped me to untie those ropes of depression. Finally I can breath, I don´t have to wear the mask of Mona Lisa when I´m with phoney friends. This is the end of flowing feeling!

Žádné komentáře:

Okomentovat