"Mou tvář tepali sjetí andělé

neschopni pochopit pozemskou krásu

klouzali se na Dalího vousu- Jak bylo to veselé!

Teď pracují u potravního pásu."

sobota 10. března 2012

Vnitřní boj svázaných vlasů/ The inner fight of tied hair

CZ
Vlasy barvy zázvoru jsou svázány do pochybného copu, pláčou a naříkají, cítí se jako Vilém rozlámaný v kole. Nejsou ale jediné, kdo pociťuji touhu se osvobodit, jsem to i já. Spálená ohněm i mrazem, stejně jako zrzavé vlasy, musím pokračovat ve své existenci, nesmím  nechat nůžky, aby mne zbavily vysušených částí.
Jednou budeme silnější, nedovolíme vnějším vlivům, aby nás zlomily. Má-li být válka, pak budu nejlepším válečníkem ohňové armády!
 Místo bodných zbraní však použijeme ostrá slova, místo respektu k starším nám poslouží vlastní sebeúcta. Ne, tenhle boj hlodavci nevyhrají, kočičí osobnosti mají vždy o drápek navrch. Vždyť komu záleží na tom, že v mých hodinách života zbývá o trochu více písku? Každému jednou dojde, stejně tak jako moudrost. Vezmou si jí červi, a komu pak sejde na tom, zda-li byla stoletá či mladší?
Ústa se zbarvují do ruda. Lehce pootevřená vzývají svojí bohyni, jejíž jsou součástí, aby jim dala sílu. Jednou z nich budou vycházet slova, která změní svět, tedy alespoň ten maličký, který se ukrývá v každé živé bytosti.
Jednou, až budou stejné rudé jako krev.

En:
The ginger hair are tied up into a dubious plait. They´re crying and mouning, they feel like Guillome broken in circle of torture. But they aren´t the only ones who desire to be free, it is me too. Burned by fire and frost, same as my hair, I have to continue in my existence. I can´t let the scissors to cut the dried parts out!

One day, we´ll be stronger, we won´t let the external influences to break us. If there should be a war I¨ll be the best warrior of the Fire army  then.
Instead of stub weapons we´ll use  sharp words, instead of respect to the elders we´ll have our self-respect. No, the rodents won´t win this fight, Cat persons have always  one extra claw in their reserves. Who cares that there is more sand left  in my hourglass? Everyone will be out of sand one day, and out of  their wisdom. It will be eaten by worms - does it really matter if the mind was old one hundred years or less?

The lips are getting red. Partly opened they ask their Godess to give them strenght. one day, they´ll express the  words which might change the word, the tiny word hidden inside of every living creature.
The day will come when they  get the color of blood....

Žádné komentáře:

Okomentovat