"Mou tvář tepali sjetí andělé

neschopni pochopit pozemskou krásu

klouzali se na Dalího vousu- Jak bylo to veselé!

Teď pracují u potravního pásu."

úterý 13. března 2012

Rozteklá v mlze / melted in a fog

CZ
Minuty se roztékaly v horké páře vytvářejíce průzračné krůpěje vody na rozpálené kůži.  Zelenošedé oči bezmyšlenkovitě pozorovaly nahá těla ostatních žen. Jak dokonalá stvoření mohou být! Ovšem většinou jsou povislá, obalená tukem a neskrývají to, co by mělo být skryto. Jako vorvani na chorvatských plážích, i tyto ženy se nacházely v kopulačních pozicích, každý kůl zpodobňující nohu  letěl jiným směrem. Zelenošedé oči se schovaly za unavená víčka hořící žirafy, ne dokonalost milující  zrak se na tyto živé květy nemohl již  dívat. A potom Mrazivé kapky daly očím najevo, že se nemohou nechat oblbovat něžnými polibky tepla.   Vrátily jej zpět z mlžného oparu do  reality.

EN
Minutes were melting down in the hot steam  and they had become pellucid pearls of water  on  the heated  skin,  Green-and- grey eyes  were observing naked bodies of other women thoughtlessly. How perect  creatures they can be! However, they just follow the gravity usually, they are chubby and they don´t hide  what should be hidden. As the  sperm whales on the croatian beaches , even those women were in copulatory  positions ,  Every stick , symbolizing   their leg was sread into different direction.
The Green-and-grey eyes hid themselves behind the tired eyelids of burning giraffe. No, the  perfection loving eyes couldn´t  look  on those living blossoms anymore. And then, freezing pearls let the eyes know that they shouldn´t  be fooled by the  sweet kisses of the  heat anymore. They took them back from the haze into the reality.

Žádné komentáře:

Okomentovat