"Mou tvář tepali sjetí andělé

neschopni pochopit pozemskou krásu

klouzali se na Dalího vousu- Jak bylo to veselé!

Teď pracují u potravního pásu."

středa 30. května 2012

pocit I. / Feeling I.

Vlna nenávisti a odporu prostupuje moje tělo. Cítím tlak, tlak který rozevírá moje žebra a nutí srdce způsobovat pocity na  zvracení. Proč jen mám neustálou potřebu bojovat? Nejsem kámen, ani děcko, které někam položíte a najdete jej tam i za pár dní, i když už polomrtvé.
A přesto mé zvracející srdce dokázalo mít chvíli rádo. Mělo rádo hnus, z něhož kape arogance a vůně anální krajiny. Zalepené oči maskarou a zhmotnělými slzami.
Prý jsme ubohá, když chci bojovat proti bezpráví, jež je na mně a na ostatních pácháno. Jsem trapná, že se chci vzbouřit proti diktátu učitelské autority. Kde bychom byli, kdybychom všichni existovali v ovčím kožichu?
Jen si všichni zalezte do své ulity a tvařte se, že je svět v pořádku. Štěstí je děvka prodejná, i na vás dojde.
Byt zaplavily stovky much. Moc dobře vědí ,že v městě dánském něco smrdí..

Wave od hate and disgustment spreads through my body. I feel pressure, pressure which breaks my ribs and makes my heart  feel like throwing up.  Why do I still have the need to fight? I´m not a stone, or a child you put somewhere and find them at the same place few days later, however  half-dead.

Nevertheless, my barfing heart was able to love once. It loved the filth from which dropped the smell of ass hole. Eyes patched by mascara and materialized tears.
They say I´m pathetic ´cause I want to fight against the injustice. Am I lame just because I want to revolt against the dictate of one teacher´s authority? Where we would have been if we all existed in a  sheep´s skin?
Well, go to your little shells everyone! Try to look like everything on this world is all right. The Luck is a saleable bitch, even you won´t get her one day!
The apartment is swamped by hundreds of flies. They know very well that something stinks in the Danish town...


Žádné komentáře:

Okomentovat